Apie Vilniečio kortelę

Vilniečio kortelė papildoma norima pinigų suma ir (arba) pasirinktais viešojo transporto bilietais. Turint galiojantį bilietą, pažymėtą kortelėje, galima iš vienos transporto priemonės į kitą persėsti nemokamai ir neribotai.

Kortelėje esančius pinigus galima panaudoti perkant 30 arba 60 minučių bilietą sostinės viešajame transporte. Jeigu kortelė bus papildyta elektroniniu bilietu, palietus komposterį pasigirs garsinis signalas ir komposterio ekrane atsiras informacija apie bilieto tipą, jo galiojimo trukmę. Tai reiškia, kad bilietas pažymėtas (aktyvintas).

Iš Vilniečio kortelės pirmiausia nuskaitomas kortelėje esantis terminuotasis bilietas, tuomet 30 arba 60 minučių bilietas. Jei bilietai baigiasi arba jie nebuvo įkelti, galite naudotis kortelėje turimais pinigais. Vienu metu Vilniečio kortelėje galite turėti iki 50 vienos rūšies 30 ar 60 minučių bilietų, 1 aktyvintą ir 1 neaktyvintą tos pačios rūšies terminuotąjį bilietą bei iki 60 Eur elektroninių pinigų.

Vilniečio kortelės privalumai

  1. Patogi naudoti - gali būti pildoma tiek pinigų suma, tiek kelionės viešuoju transportu bilietais;
  2. Pažymėjus bet kurį kortelėje esantį bilietą, jo galiojimo metu galima persėsti iš vienos transporto priemonės į kitą nemokamai ir neribotai;
  3. Pigesni bilietai - moksleiviams ir studentams viešojo transporto bilietas trimestrui - 16,20 Eur, 30 d. bilietas suaugusiajam - 29 Eur;

VILNIEČIO KORTELĖS PAKUOTĖS IR ELEKTRONINIŲ BILIETŲ IR/ARBA PINIGŲ
ĮSIGIJIMO IR NAUDOJIMOSI TVARKA