Dažniausiai užduodami klausimai apie pokyčius viešojo transporto bilietų sistemoje

1. Kaip veiks Vilniečio kortelė litus konvertavus (perskaičiavus) į eurus?

Įvedus eurą, Vilniečio kortelė veiks įprastai, tik ją reikia atnaujinti. Viešojo transporto priemonėje kortele palieskite komposterį, sulaukite pranešimo „Sėkmingai konvertuota!“, kartu aktyvinsis turimas bilietas. Jei bilietas jau buvo aktyvintas, ekrane matysis bilietų ir (arba) e. pinigų likutį. Atnaujinti reikia tik kartą!

 

2. Ar galėsiu naudotis Vilniečio kortelėje turimais e. pinigais?

Vilniečio kortelėje esanti e. pinigų suma litais bus konvertuota (perskaičiuota) į eurus, nuo sausio 1 d. pirmą kartą kortele palietus komposterį arba pildant kortelę e. pinigais įprastose bilietų pardavimo vietose.

 

3. Ar galėsiu išnaudoti turimus 30 arba 60 minučių bilietus, įsigytus dar už litus?

Iki sausio 1 d. įsigyti ir neišnaudoti 30 arba 60 minučių bilietai galios įprastai. Svarbu atkreipti dėmesį, kad pirmąkart Vilniečio kortele palietus komposterį, bilietų likutis bus konvertuotas (perskaičiuotas) į eurus, pasirodys pranešimas „Sėkmingai konvertuota!“ ir aktyvinsis turimas bilietas.

 

4. Ar galios Vilniečio kortelėje turimi terminuotieji bilietai (1 dienos ir ilgesnės trukmės)?

Iki sausio 1 d. pirkti ir aktyvinti terminuotieji bilietai galios įprastai. Svarbu atkreipti dėmesį, kad pirmąkart Vilniečio kortele palietus komposterį, bilietų likutis bus konvertuotas (perskaičiuotas) į eurus, pasirodys pranešimas „Sėkmingai konvertuota!“. Jei terminuotojo bilieto galiojimas bus pasibaigęs ir kortelėje turėsite naują, po kortelės konvertavimo iškart aktyvinsis turimas naujas terminuotasis bilietas.

 

 5. Ar galios 12 mėnesių (365 dienų) bilietas įsigytas dar 2014 m.?

Iki sausio 1 d. pirkti ir aktyvinti terminuotieji 12 mėnesių bilietai galios įprastai. Svarbu atkreipti dėmesį, kad pirmąkart Vilniečio kortele palietus komposterį, bilietų likutis bus perskaičiuotas (konvertuotas) į eurus, pasirodys pranešimas „Sėkmingai konvertuota !“. Jei turimas bilietas baigė galioti, įprastoje bilietų platinimo vietoje įsigykite naują 12 mėnesių bilietą ir aktyvinkite pirmą kartą įlipę į viešojo transporto priemonę.

 

 6. Jeigu kortelėje yra e. pinigų likutis litais, o po 2015 m. sausio 1 d. nusipirksiu terminuotąjį bilietą, kas bus su e. pinigų likučiu?

Jei kortelėje yra e. pinigų likutis litais, o nuo sausio 1 d. bilietų platinimo vietoje įsigysite terminuotąjį bilietą, turimi e. pinigai bus konvertuoti (perskaičiuoti) į eurus, kortele palietus komposterį bilieto aktyvinimo momentu. Po konvertavimo ekrane bus pateiktas aktyvinto terminuotojo bilieto galiojimas bei e. pinigų likutis eurais.

 

7. Kas bus jei nepavyks atnaujinti (konvertuoti) Vilniečio kortelės?

Jei kortele palietus komposterį nurodoma: „Konvertavimas nepavyko. Prašome bandyti dar kartą“, reikia kortele vėl paliesti komposterį ir laikyti iki kol pasirodys pranešimas: „Sėkmingai konvertuota!“

Jei dar kartą palietus komposterį nepavyksta atnaujinti kortelės ar pastebėjote kitų nesklandumų, kreipkitės telefonu + 370 5 210 7050 arba į SĮ „Susisiekimo paslaugos“ Klientų aptarnavimo centrą.

8. Kaip veikia Vilniečio kortelės papildymas?

Papildymas veikia įprastu būdu: bilietų pardavimo vietoje padavus Vilniečio kortelę reikia nurodyti norimą bilieto rūšį ir/arba pinigų sumą, kuria norite papildyti kortelę.

Jeigu Jums taikoma važiavimo viešuoju transportu nuolaida, pirmą kartą pildydami bilietą nurodykite, kokia nuolaida Jums turi būti taikoma. Kitą kartą pildant bilietą nuolaida bus taikoma automatiškai.

Kortelę papildyti norimos rūšies bilietu galima ne tik Vilniečio kortelės ženklu pažymėtose pardavimo vietose, bet ir interneto tinklapyje adresu https://e.vilniusticket.lt/ . Šioje Vilniečio kortelės klientų savitarnos svetainėje, tapus registruotu vartotoju, suteikiama galimybė papildyti Vilniečio kortelę, patikrinti bilietų ar pinigų likutį, matyti išsamią veiksmų ataskaitą, bei užsisakyti priminimus apie kortelėje esančių bilietų galiojimo trukmę ar pinigų likutį.

 

9. Kaip pasikeisti kortelei priskirtą nuolaidą?

Jei ateityje norėsite pasikeisti nuolaidos tipą (pvz. studentas baigia studijas ir jam nebepriklauso nuolaida), Jums reikės atvykti į SĮ „Susisiekimo paslaugos“ Klientų aptarnavimo centrą, Gedimino pr. 9A. Kortelėje negali būti jokios rūšies aktyvintų arba neaktyvintų bilietų.

 

10. Kokias bilietų rūšis vienu metu galiu turėti Vilniečio kortelėje?

Naująją kortelę galima papildyti norima pinigų suma arba pasirinktais vienos rūšies elektroniniais bilietais. Vienu metu Vilniečio kortelėje gali būti nuo 1 iki 60 Eur e. pinigų, nuo 1 iki 50 30 ar 60 min bilietų ir (arba) 1-2 ilgesnės trukmės terminuotieji bilietai (vienas iš jų privalo būti aktyvintas).

Kortelėje esančius pinigus galima panaudoti perkant 30 arba 60 minučių bilietą sostinės viešajame transporte. Jeigu kortelė papildyta elektroniniu bilietu, palietus komposterį pasigirs garsinis signalas, reiškiantis, kad bilietas aktyvintas (pažymėtas) bei pasirodys informacija apie bilieto rūšį ir galiojimo trukmę.

Iš Vilniečio kortelės pirmiausia nuskaitomas kortelėje esantis terminuotasis bilietas, tuomet 30 arba 60 minučių bilietai. Jei bilietai baigiasi arba jie nebuvo įkelti, galite naudotis kortelėje turimais pinigais. Vienu metu Vilniečio kortelėje galite turėti iki 50 vienos rūšies 30 arba 60 min. bilietų, 1 aktyvintą ir 1 neaktyvintą tos pačios rūšies terminuotąjį bilietą bei iki 60 Eur e. pinigų.
 
 

 

11. Kaip reikia žymėti bilietus?

Naujas bilietas, pasibaigus galioti ankstesniam, automatiškai nėra aktyvinamas. Esant kitam aktyviam bilietui, palietus kortele komposterį viešojo transporto priemonėje, bilietas taip pat automatiškai negali būti aktyvintas. Esant aktyviam bilietui, bet kurį kitą kartą palietus Vilniečio kortele geltonąjį komposterį, ekrane matoma informacija apie bilieto galiojimo laiką, pinigų ir bilietų likutį.

Naują bilietą aktyvindami palieskite Vilniečio kortele komposterį ir laukite garsinio signalo. Kortelę reikia laikyti tol, kol komposterio ekrane pasirodo informacija apie sėkmingą kelionės apmokėjimą, bilieto galiojimo laiką, bilietų ir (arba) e. pinigų likutį. Ypač svarbu atkreipti dėmesį į bilieto galiojimo laiką, kad būtų įsitikinta, ar bilietas tikrai aktyvintas.

Jei Vilniečio kortelėje turite tik e. pinigų ir norite įsigyti 30 arba 60 minučių bilietą, kortele palieskite komposterį, pasirinkite norimą bilieto rūšį ir dar kartą palieskite komposterį, kad būtų aktyvintas Jūsų pasirinktas bilietas.

Jei Vilniečio kortelėje turite tik e. pinigų ir norite įsigyti 30 arba 60 minučių bilietą, kortele palieskite komposterį, pasirinkite norimą bilieto rūšį ir dar kartą palieskite komposterį, kad būtų aktyvintas Jūsų pasirinktas bilietas.

 

12. Kiek galioja aktyvinti e. bilietai?

·  30 min., 60 min., 1, 3, 10 dienų bilietai galioja atitinkamai 30 min., 60 min. (papildomai yra skiriama 10 min. persėdimui), 24, 72 ir 240 valandų nuo bilieto aktyvinimo momento.                  

·  30 dienų bilietas galioja atitinkamai 30 kalendorinių dienų nuo bilieto aktyvinimo momento – iki paskutinės dienos 23 valandos 59 minučių.

·  Aktyvinti ilgesnės trukmės bilietai galioja atitinkamą kalendorinių dienų skaičių – iki paskutinės dienos 23 valandos 59 minučių.

·  Aktyvinti darbo dienų bilietai galioja atitinkamą kalendorinių dienų skaičių, bet tik darbo dienomis iki paskutinės dienos 23 valandos 59 minučių. Terminui „darbo dienos“ priskirtinas šeštadienis ir (ar) sekmadienis, jei šiomis dienomis turi dirbti valstybės ir savivaldybių biudžetų finansuojamos įmonės, įstaigos ir organizacijos dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės priimtų nutarimų perkelti poilsio dienas.