Dažniausiai užduodami klausimai apie pokyčius viešojo transporto bilietų sistemoje

Kokias bilietų rūšis vienu metu galiu turėti Vilniečio kortelėje?

Vilniečio kortelę galima papildyti norima pinigų suma arba pasirinktais vienos rūšies elektroniniais bilietais. Vienu metu Vilniečio kortelėje gali būti nuo 1 iki 60 Eur elektroninių pinigų, nuo 1 iki 50 vnt. 30 ar 60 minučių elektroninių bilietų ir (arba) 1-2 ilgesnės trukmės terminuotieji bilietai (vienas iš jų privalo būti aktyvintas).

Kortelėje esančius pinigus galima panaudoti, perkant 30 arba 60 minučių e. bilietą sostinės viešajame transporte. Jeigu kortelė papildyta elektroniniu bilietu, palietus komposterį, pasigirs garsinis signalas, reiškiantis, kad bilietas aktyvintas (pažymėtas) bei pasirodys informacija apie bilieto rūšį ir galiojimo trukmę.

Iš Vilniečio kortelės pirmiausia nuskaitomas kortelėje esantis terminuotasis bilietas, tuomet 30 arba 60 minučių e. bilietai. Jei bilietai baigiasi arba jie nebuvo įkelti, galite naudotis kortelėje turimais pinigais.

Kodėl pasižymėjus bilietą, nėra garsinio signalo?

Kartais, žymint bilietą prie komposterio, garsinio signalo nebūna. Tokiu atveju prašytumėme paskaityti informaciją komposterio ekrane. Jei yra užrašas "Kelionė apmokėta", tai bilietas buvo aktyvuotas sėkmingai.

Ar reikia 30 d. bilietą žymėti kiekvieną kartą, įlipus į transportą?

30 d. bilietą reikia pažymėti tik pirmąjį kartą, įlipus į transportą. Prilietus Vilniečio kortelę su pažymėtu/aktyvuotu 30 d. bilietu pakartotinai prie komposterio, jo ekrane galėsite matyti bilieto galiojimo datą.

Ar galiu važiuojant viešuoju transportu vienu metu Vilniečio kortelėje aktyvinti bilietą sau ir kitam asmeniui, keliaujančiam kartu?

Naudojantis Vilniečio kortele, vienu metu galima aktyvinti tik vieną bilietą vienam keleiviui. Jei norite aktyvinti kelis bilietus vienu metu, rekomenduojame naudotis m. Ticket programa, skirta mobiliesiems telefonams. Daugiau informacijos apie tai galite rasti puslapyje http://m-transportas.lt/lt/m-transport/m.Ticket/

Kiek galioja aktyvinti e. bilietai?

30 minučių, 60 minučių, 1, 3, 10 dienų bilietai galioja atitinkamai 30 min., 60 min. (papildomai yra skiriama 10 min. persėdimui), 24, 72 ir 240 valandų nuo bilieto aktyvinimo momento.

30 dienų bilietas galioja atitinkamai 30 kalendorinių dienų nuo bilieto aktyvinimo momento – iki paskutinės dienos 23 valandos 59 minučių.

Aktyvinti ilgesnės trukmės (30, 90, 180, 270, 12 mėn.) bilietai galioja atitinkamą kalendorinių dienų skaičių – iki paskutinės dienos 23 valandos 59 minučių.

Aktyvinti darbo dienų bilietai galioja atitinkamą kalendorinių dienų skaičių, bet tik darbo dienomis iki paskutinės dienos 23 valandos 59 minučių. Terminui „darbo dienos“ priskirtinas šeštadienis ir (ar) sekmadienis, jei šiomis dienomis turi dirbti valstybės ir savivaldybių biudžetų finansuojamos įmonės, įstaigos ir organizacijos dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės priimtų nutarimų perkelti poilsio dienas.


Kaip apmokėti už kelionę, važiuojant poilsio ar švenčių dienomis, turint kortelėje bilietą, galiojantį tik darbo dienomis?

Už kelionę, važiuojant poilsio ar švenčių dienomis, kai kortelėje yra 30 d. bilietas, galiojantis darbo dienomis, galima apmokėti kortelėje esančiais 30 /60 minučių e. bilietais arba e. pinigais, taip pat popieriniu bilietu, įsigytu iš vairuotojo.

Kokį e. bilietą turėčiau žymėti, jei kelionė užtrunka ilgiau nei 30/60 minučių? Ar turiu mokėti daugiau, jei transporto priemonė atsiduria spūstyje?

Visiems 30 /60 minučių e. bilietams yra taikomas 10 minučių tolerancijos laikotarpis. Keleivis, pažymėjęs tokį bilietą, gali važiuoti iki 40/70 minučių. Jei kelionė užtrunka ilgiau dėl kitų aplinkybių (eismo kamščių, avarijų), keleivis neprivalo mokėti daugiau. Keleivių kontrolė reaguoja į mieste besikeičiančią situaciją ir kiekvieną atvejį nagrinėja individualiai.

Vaikui suėjo 7 metai, bet dar nelanko mokyklos, kokį bilietą jam pirkti?

Jei vaikui jau yra 7 metai, tai jam reikėtų pirkti 30 min. / 60 min. e. bilietus su 50 proc. nuolaida. Jei tenka važiuoti dažnai, rekomenduojame įsigyti 12 mėnesių pradinuko bilietą, kurio kaina 10 eurų.

Kokia yra 30 / 60 minučių e. bilietų kaina mokiniams/studentams?

30 minučių elektroninio bilieto kaina yra 0,33 Eur, 60 minučių - 0,45 Eur. Popierinio bilieto iš vairuotojo kaina 0,50 Eur. Vienkartinį važiavimo bilietą mokiniai/studentai gali įsigyti su 50 procentų nuolaida, o terminuotą vardinį važiavimo bilietą – su 80 procentų nuolaida.

Ar tinka užsienio universiteto/mokyklos studento pažymėjimas, norint įsigyti bilietus su studentams taikomomis nuolaidomis Vilniaus mieste?

Užsienio universiteto/mokyklos studento pažymėjimas netinka. Lengvatos bilietams taikomos, turint ISIC (angl. – International Student Identity Card) pažymėjimą.

Kodėl papildžius kortelę internetu/ bilietų platinimo vietoje savitarnos greitojoje likučių peržiūroje nematau naujai papildytų e. pinigų/ e. bilietų, o rodomas tik ankstesnis kortelės likutis?

Dabartinė Vilniečio kortelių sistema veikia taip, kad savitarnos greitojoje kortelės likučių peržiūroje skiltyje naujai papildyti e. pinigai/ e. bilietai pasimato tik po bilieto (iš naujai papildytų) aktyvinimo transporto priemonėje praėjus 24 val. Per tiek laiko informacija iš transporto priemonių komposterių patenka į savitarną.

Kaip priregistruoti Vilniečio kortelę, integruotą į Moksleivio, LSP ar ISIC pažymėjimus internetinėje savitarnoje?

Norint priregistruoti Vilniečio kortelę, integruotą į Moksleivio, LSP ar ISIC pažymėjimus, internetinėje savitarnoje, reikėtų žinoti jos numerį, kuris susideda iš 9-10 skaitmenų. Šis numeris nėra matomas ant Moksleivio, LSP ar ISIC pažymėjimų. Vilniečio kortelės numerį galite pamatyti, priglaudus Moksleivio/LSP/ISIC pažymėjimą prie komposterio transporto priemonėje bei paspaudus „Kortelės Informacija“, pildant Moksleivio, LSP ar ISIC pažymėjimą bilietų platinimo vietose - kortelės numeris visada yra nurodytas ant pardavimo kvito. Numerį galite sužinoti ir Klientų aptarnavimo centre (Gedimino pr. 9A ar Geležinkelio g. 16).

Ką daryti, praradus kortelę?

Praradus kortelę, reikėtų ją blokuoti. Tą padaryti galima, prisiregistravus interneto tinklapyje adresu https://e.vilniusticket.lt/. Kairėje pusėje rasite skiltį "Mano kortelės". Pasirinkę ją, dešinėje pusėje rasite skiltį "Blokavimas". Vilniečio kortelę galima blokuoti ir Klientų aptarnavimo centruose (Gedimino pr. 9A ar Geležinkelio g. 16). Šiuose centruose galėsite perkelti prarastos kortelės e. bilietų/ e. pinigų likutį į kitą Vilniečio kortelę. Su savimi prašytumėme turėti asmens dokumentą ir prarastos Vilniečio kortelės numerį.

Ar galima atblokuoti jau užblokuotą Vilniečio kortelę?

Atblokuoti užblokuotos kortelės negalima.

Ką daryti, sulūžus kortelei?

Sulūžus kortelei, reikėtų kreiptis į Klientų aptarnavimo centrą (Gedimino pr. 9A ar Geležinkelio g. 16), kur e. bilietus/ e. pinigus iš sulūžusios Vilniečio kortelės bus galima perkelti į kitą kortelę. Naująją Vilniečio kortelę (kaina 1,5 Eur) galėsite įsigyti tame pačiame centre. Jums pageidaujant, e. bilietus/ e. pinigus galima perkelti ir į kitą, Jūsų turimą Vilniečio kortelę.

Ar galima elektroninius bilietus/pinigus perkelti į kitą kortelę nuotoliniu būdu?

Nuotoliniu būdu perkelti e. bilietus/ e. pinigus į kitą kortelę nėra galimybės.

Ar važiuojant su naktiniais autobusais, galima naudotis Vilniečio kortele, ar reikia pirkti popierinį bilietą iš vairuotojo?

Norint važiuoti naktiniais autobusais, reikia pirkti popierinį bilietą iš vairuotojo. Popierinių bilietų kainos yra: be nuolaidos - 1 Eur, su -50 % nuolaida- 0,50 Eur, su -80 % nuolaida – 0,20 Eur.

Pagal ką ir kokios nuolaidos yra taikomos keleiviams, turintiems neįgalumą?

Lengvatos bilietams yra taikomos pagal asmens darbingumo lygį, kuris yra rašomas ant neįgaliojo pažymėjimo. Kai neįgalumo lygis „iš dalies darbingas“, darbingumo lygis (%) nuo 30 iki 55% yra taikoma -50 % nuolaida transporto bilietams. Kai neįgalumo lygis „nedarbingas“, darbingumo lygis (%) nuo 0 iki 25% - taikoma -80 % nuolaida transporto bilietams. 80 % nuolaida bilietams yra taikoma ir lydinčiam asmeniui (vienam asmeniui – vienas lydintysis).

Kur galėčiau gauti informaciją e. bilietų /e. pinigų grąžinimo, PVM sąskaitų- faktūrų išrašymo klausimais?

Šiais klausimais prašytumėme kreiptis tel. Nr. +370 5 210 7050 arba rašyti el. paštu info@vilniustransport.lt