Dažniausiai užduodami klausimai apie pokyčius viešojo transporto bilietų sistemoje

Kokias bilietų rūšis vienu metu galiu turėti Vilniečio kortelėje?

Vilniečio kortelę galima papildyti norima pinigų suma arba pasirinktais vienos rūšies elektroniniais bilietais. Vienu metu Vilniečio kortelėje gali būti nuo 1 iki 60 Eur elektroninių pinigų, nuo 1 iki 50 vnt. 30 ar 60 minučių elektroninių bilietų ir (arba) 1—2 ilgesnės trukmės terminuotieji bilietai (vienas iš jų privalo būti aktyvintas).

Kortelėje esančius pinigus galima panaudoti, perkant 30 arba 60 minučių e. bilietą sostinės viešajame transporte. Jeigu kortelė papildyta elektroniniu bilietu, palietus komposterį, pasigirs garsinis signalas, reiškiantis, kad bilietas aktyvintas (pažymėtas) bei pasirodys informacija apie bilieto rūšį ir galiojimo trukmę.

Iš Vilniečio kortelės pirmiausia nuskaitomas kortelėje esantis terminuotasis bilietas, tuomet 30 arba 60 minučių e. bilietai. Jei bilietai baigiasi arba jie nebuvo įkelti, galite naudotis kortelėje turimais pinigais.

Kodėl žymint bilietą nėra garsinio signalo?

Kartais, žymint bilietą prie komposterio, garsinio signalo nebūna. Tokiu atveju prašytume paskaityti informaciją komposterio ekrane. Jei yra užrašas „Kelionė apmokėta“, tai bilietas buvo aktyvuintas sėkmingai.

Ar reikia 30 d. bilietą žymėti kiekvieną kartą įlipus į transportą?

30 d. bilietą reikia pažymėti tik pirmąjį kartą įlipus į transportą. Prilietus Vilniečio kortelę su pažymėtu(aktyvintu) 30 d. bilietu pakartotinai prie komposterio, jo ekrane galėsite matyti bilieto galiojimo datą.

Ar galiu važiuodamas viešuoju transportu vienu metu Vilniečio kortelėje aktyvinti bilietą sau ir kitam asmeniui, keliaujančiam kartu?

Naudojantis Vilniečio kortele, vienu metu galima aktyvinti tik vieną bilietą vienam keleiviui. Jei norite aktyvinti kelis bilietus vienu metu, rekomenduojame naudotis „m.Ticket“ programa, skirta mobiliesiems telefonams. Daugiau informacijos apie tai galite rasti tiklalapyje http://m-transportas.lt/lt/m-transport/m.Ticket/

Kiek galioja aktyvinti e. bilietai?

30 minučių, 60 minučių, 1, 3, 10 dienų bilietai galioja atitinkamai 30 min., 60 min. (papildomai yra skiriama 10 min. persėsti), 24, 72 ir 240 valandų nuo bilieto aktyvinimo momento.

30 dienų bilietas galioja atitinkamai 30 kalendorinių dienų nuo bilieto aktyvinimo momento – iki paskutinės dienos 23 valandos 59 minučių.

Aktyvinti ilgesnės trukmės (30, 90, 180, 270, 12 mėn.) bilietai galioja atitinkamą kalendorinių dienų skaičių – iki paskutinės dienos 23 valandos 59 minučių.

Aktyvinti darbo dienų bilietai galioja atitinkamą kalendorinių dienų skaičių, bet tik darbo dienomis iki paskutinės dienos 23 valandos 59 minučių. Terminui „darbo dienos“ priskirtinas šeštadienis ir (ar) sekmadienis, jei šiomis dienomis turi dirbti valstybės ir savivaldybių biudžetų finansuojamos įmonės, įstaigos ir organizacijos dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės priimtų nutarimų perkelti poilsio dienas.


Kaip sumokėti už kelionę važiuojant poilsio ar švenčių dienomis, turint kortelėje bilietą, galiojantį tik darbo dienomis?

Už kelionę važiuojant poilsio ar švenčių dienomis, kai kortelėje yra 30 d. bilietas, galiojantis darbo dienomis, galima sumokėti kortelėje esančiais 30 ar 60 minučių e. bilietais arba e. pinigais, taip pat popieriniu bilietu, įsigytu iš vairuotojo.

Kokį e. bilietą turėčiau žymėti, jei kelionė užtrunka ilgiau nei 30 ar 60 minučių? Ar turiu mokėti daugiau, jei transporto priemonė atsiduria spūstyje?

Visiems 30 ar 60 minučių e. bilietams yra taikomas 10 minučių tolerancijos laikotarpis. Keleivis, pažymėjęs tokį bilietą, gali važiuoti iki 40 ar 70 minučių. Jei kelionė užtrunka ilgiau dėl kitų aplinkybių (eismo kamščių, avarijų), keleivis neprivalo mokėti daugiau. Keleivių kontrolė reaguoja į mieste besikeičiančią situaciją ir kiekvieną atvejį nagrinėja individualiai.

Vaikui suėjo 7 metai, bet dar nelanko mokyklos, kokį bilietą jam pirkti?

Vaikui, sukakusiam 7 metus, reikėtų pirkti 30 min. ar 60 min. e. bilietus su 50 proc. nuolaida. Jei tenka važiuoti dažnai, rekomenduojama įsigyti 12 mėnesių Pradinuko bilietą, kurio kaina 10 eurų.

Kokia yra 30 ir 60 minučių e. bilietų kaina mokiniams(studentams)?

30 minučių elektroninio bilieto kaina yra 0,33 Eur, 60 minučių — 0,45 Eur. Popierinio bilieto iš vairuotojo kaina 0,50 Eur. Vienkartinį važiavimo bilietą mokiniai(studentai) gali įsigyti su 50 procentų nuolaida, o terminuotąjį vardinį važiavimo bilietą – su 80 procentų nuolaida.

Ar tinka užsienio universiteto(mokyklos) studento pažymėjimas, norint įsigyti bilietus su studentams taikomomis nuolaidomis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje?

Užsienio universiteto(mokyklos) studento pažymėjimas netinka. Lengvatos bilietams taikomos, turint ISIC (angl. – International Student Identity Card) pažymėjimą.

Kodėl papildžius kortelę internetu ar bilietų platinimo vietoje, Savitarnos greitojoje likučių peržiūroje nematyti naujai papildytų e. pinigų( e. bilietų), o rodomas tik ankstesnis kortelės likutis?

Dabartinė Vilniečio kortelių sistema veikia taip, kad savitarnos greitojoje kortelės likučių peržiūroje skiltyje naujai papildyti e. pinigai( e. bilietai) matomi tik po bilieto (iš naujai papildytas) buvo aktyvintas transporto priemonėje praėjus 24 val. Per tiek laiko informacija iš transporto priemonių komposterių patenka į savitarną.

Kaip interneto Savitarnoje įiregistruoti Vilniečio kortelę, integruotą į Moksleivio, LSP ar ISIC pažymėjimus?

Norint interneto Savitarnoje įregistruoti Vilniečio kortelę, integruotą į Moksleivio, LSP ar ISIC pažymėjimus, internetinėje savitarnoje, reikėtų žinoti jos numerį, kuris susideda iš 9—10 skaitmenų. Šis numeris nėra matomas ant Moksleivio, LSP ar ISIC pažymėjimų. Vilniečio kortelės numerį galima pamatyti, priglaudus Moksleivio(LSP,ISIC) pažymėjimą prie komposterio transporto priemonėje bei paspaudus „Kortelės informacija“, pildant Moksleivio , LSP ar ISIC) pažymėjimą bilietų platinimo vietose, kortelės numeris visada yra nurodytas pardavimo kvite. Numerį galite sužinoti ir Klientų aptarnavimo centre (Gedimino pr. 9A ar Geležinkelio g. 16).

Ką daryti praradus kortelę?

Praradus kortelę, reikia ją blokuoti. Tą padaryti galima užsiregistravus interneto tinklapyje adresu https://e.vilniusticket.lt/. Kairėje pusėje rasite skiltį „Mano kortelės“. Pasirinkę ją, dešinėje pusėje rasite skiltį „Blokavimas“. Vilniečio kortelę galima blokuoti ir Klientų aptarnavimo centruose (Gedimino pr. 9A ar Geležinkelio g. 16). Šiuose centruose galėsite perkelti prarastos kortelės e. bilietų( e. pinigų) likutį į kitą Vilniečio kortelę. Su savimi prašytume turėti asmens dokumentą ir prarastos Vilniečio kortelės numerį.

Ar galima atblokuoti jau užblokuotą Vilniečio kortelę?

Atblokuoti užblokuotos kortelės negalima.

Ką daryti sulūžus kortelei?

Sulūžus kortelei, reikėtų kreiptis į Klientų aptarnavimo centrą (Gedimino pr. 9A ar Geležinkelio g. 16), kur e. bilietus( e. pinigus) iš sulūžusios Vilniečio kortelės bus galima perkelti į kitą kortelę. Naująją Vilniečio kortelę (kaina 1,5 Eur) galėsite įsigyti tame pačiame centre. Jūsų pageidavimu, e. bilietus(e. pinigus) galima perkelti ir į kitą, Jūsų turimą Vilniečio kortelę.

Ar galima elektroninius bilietus(pinigus) perkelti į kitą kortelę nuotoliniu būdu?

Nuotoliniu būdu perkelti e. bilietus(e. pinigus) į kitą kortelę nėra galimybės.

Ar važiuojant naktiniais autobusais galima naudotis Vilniečio kortele, ar reikia pirkti popierinį bilietą iš vairuotojo?

Norint važiuoti naktiniais autobusais, reikia pirkti popierinį bilietą iš vairuotojo. Popierinių bilietų kainos: be nuolaidos — 1 Eur, su 50 % nuolaida — 0,50 Eur, su 80 % nuolaida – — 0,20 Eur.

Pagal ką ir kokios nuolaidos yra taikomos keleiviams, turintiems neįgalumą?

Lengvatos bilietams yra taikomos pagal asmens darbingumo lygį, nurodytą Neįgaliojo pažymėjime. Kai neįgalumo lygis yra „iš dalies darbingas“, darbingumo lygis (%) nuo 30 iki 55 %, taikoma 50 % nuolaida transporto bilietams. Kai neįgalumo lygis yra „nedarbingas“, darbingumo lygis (%) nuo 0 iki 25 %, taikoma 80 % nuolaida transporto bilietams. 80 % nuolaida bilietams yra taikoma ir lydin?iam asmeniui (vienam asmeniui — vienas lydintysis).

Kur galėčiau gauti informaciją e. bilietų (e. pinigų) grąžinimo, PVM sąskaitų faktūrų išrašymo klausimais?

Šiais klausimais prašytume kreiptis tel. +370 5 210 7050 arba rašyti el. paštu info@vilniustransport.lt